F-gassen gecertificeerd

Ons bedrijf is F-gassen gecertificeerd t.b.v. uitoefening werkzaamheden airconditioning en warmtepomptechniek

Aspecten die aan bod komen in de bedrijfsaudits:

  • Personeel (o.a. opleiding, vakbekwaamheid en specifieke capaciteit)
  • Procedures (o.a. ten behoeve van installatie, onderhoud, bijhouden logboeken en koudemiddelregistratie)
  • Instrumenten (specifieke en toereikende apparatuur)
  • Koudemiddelenregistratie
  • Koudemiddelenbalans voorgaand(e) kalenderjaar (jaren)
f-gassen_colored